Svenska


Eslöv Micro Games

Nr 2 - 9 juniPannkaksspelen är inställda. Istället genomför vi mindre tävlingar vid flera tillfällen. 

Tävlingarna går under namnet Eslöv Micro Games och kommer ha olika grenar från tillfälle till tillfälle. Just nu har vi enbart planerat för den tävling som genomförs den 9 juni.

Mer information om kommande tävlingar kommer fortlöpande. 

Pga av restriktionerna har vi ett (tråkigt men nödvändigt) regelverk att följa. Bland annat gäller följande..

Ingen avprickning, gå direkt till start.

 Deltagande vid tävlingen sker på egen risk och eget ansvar. Vi som arrangörer har rättigheter att avvisa personer från arenan om behov finns.


Det behövs ytterligare några trista regler.....

  • Ingen publik
  • Endast en tränare/förälder per tävlande
  • Om maxgräns för antal personer risker att uppnås ber vi tränare/föräldrar att vänta utanför 
  • Tävlande får befinna sig på arenan max 45 min före start
  • Tävlande lämnar arenan direkt efter genomförd tävling
  • Inga kramar eller annan närhet, ett spjutlängds avstånd gäller
  • Utnyttja hela arenans yta, dvs träng inte ihop er på vissa platser
  • PS det kommer bättre tider Aktuella grenar är:


P/F 15: Längd, kula, diskus och spjut


P/F 17: Längd, kula, diskus och spjut


P/F 19: Längd, kula, diskus och spjut


MS/KS: Kula, diskus och spjut